Вртић Пивара

ПЛАН    РАДА  У ОБЈЕКТУ ,,ПИВАРА“   ГЛАВНИ  ВАСПИТАЧ  У  ОБЈЕКТУ  ЈЕ  РАДА  ПЕТРОВИЋ Објекат „Пивара” радну 2018/2019 годину започеће са 4 васпитне и 2 јаслене групе, а што се тиче запослених,  у објекту ће бити  9 васпитача , 4 медицинске сестре-васпитача, једна сестра која обавља послове превентивно- здравствене заштите и 4 помоћнa радника. Главни васпитач […]

Вртић Пчелица

Вртић ,,Пчелица“   У објекту  ,,Пчелица“ руководилац је васпитач Сузана Матић   Објекат ,,Пчелица“ налази се у улици Бранка Крсмановића ББ.              У објекту  “Пчелица“  налази се 9  васпитних и 2 јаслене групе, у којима са децом раде 20 васпитача  и  6 медицинских сестара-васпитача. У објекту се налази и медицинска сестра која обавља послове превентивно здравствене […]

Вртић Лептирић

                     ПЛАН    РАДА   У  ОБЈЕКТУ,,ЛЕПТИРИЋ“               У објекту ,,Лептирић“ главни васпитач је Марија Илић                 У објекту ,,Лептирић“  налазе се 3 јаслене групе деце и 9 васпитних, што значи да је присутно 6 медицинских сестара-васпитача и 20 васпитача. У објекту ради медицинска сестра послове превентивно-здравствене заштите. О сервирању хране и хигијени простора […]

Вртић Бамби

                                                                 ПЛАН    РАДА  У ОБЈЕКТУ,,БАМБИ“ У објекту  ,,Бамби“ руководилац је васпитач Зорица Вујичић   У објекту се налазе 8 група  деце: 2 јаслене, 5 васпитних и једна развојна група ( 1 млађа, 2 средње, 1 старија и  1 предшколска). Број запослених је 27-моро и то: 12 васпитача, 5 медицинских сестара-васпитача , 6 помоћних […]

Исхрана деце и јеловник

ИСХРАНА  ДЕЦЕ  И НЕДЕЉНИ ЈЕЛОВНИК У предшколској установи ,,Пионир“ исхрана деце је једна од најзначајнијих чинилаца за правилан раст и развој деце, унапређење и очување здравља деце, али и допуна могућих неправилности породичне исхране. Јеловник треба да задовољи основне принципе здраве исхране као што су рационална исхрана, оптимална количина хранљивих састојака, разноврсна и мешовита храна, […]

Реч директора

,, Деца су наше највеће благо. Ако их волимо и поштујемо, пратимо њихов раст и развој, бавимо се њима , ослушкујемо њихове потребе и стварамо најбоље услове за њихово васпитање и образовање, сигурни смо да је то најбоља инвестиција за нашу будућност. Поносна сам што сам на челу Установе у којој бораве и расту расту […]

Сарадња са друштвеном средином

У оквиру сарадње са друштвеном средином деца предшколске установе ,,Пионир“ сваке године посећују многобројне установе и институције које се налазе у граду, а посећују их разне позоришне групе, деца из градских основних и музичке школе, студенти факултета који су у вртићу током целе године, реализујући праксу или изводећи активности. При извођењу угледних активности или радионица, […]

Сарадња са породицом

Циљ предшколског васпитања и образовања је целовит развој и васпитна функција породице. Принципи предшколског васпитања и образовања од којих полазимо су доступност, демократичност, отвореност, аутентичност и развојност – уважавање потреба деце и породице и грађење односа са породицом.  Сарадња са породицом се реализује кроз следеће облике: информативни, едукативни, саветодавни рад, учешће у реализацији васпитно—образовних задатака, […]

Радно време установе и распоред дневних активности

За пријем и испраћај деце у Установи  одређено  време је од 06  до 20 часова.Деца која су на целодневном боравку у Установи могу користити услуге вртића од 06-16 часова, док деца која бораве у поподневној смени могу бити у објекту ,,Пионир 1“ од 13 – 20 часова. Распоред дневних активности за децу јасленог узраста

Опремљеност установе

ОПРЕМЉЕНОСТ УСТАНОВЕ Предшколска установа располаже са осам објеката у граду и једним у селу  Глоговац. У главном објекту ,,Пионир“ , који се налази у ужем центру града , изграђена су три објекта за смештај деце али и за обављање других делатности. Тако се у објекту ,,Пионир1“ припрема храна и превози у друге објекте. Кухињски простор […]