Планови и извештаји

Годишњи план за 2017-2018  можете погледати овде: Годишњи план рада Предшколске установе Пионир Извештај о раду за 2016- 21017: Извештај о раду Предшколске установе Пионир 2016-17 Програм рада са децом прешколског узраста можете погледати овде: Програм предшколског васпитања и образовања О заштити  деце од насиља, злостављања и занемаривања погледајте овде: Програм заштите деце Ако Вас интересује развојни план од […]

Контакт

                                             Контакти   Директор…………………………………………………………………………………035   223-523 Секретар и правна служба……………………………………………………..035   226-630 Рачуноводство………………………………………………………………………..035   242-990 Благајна………………………………………………………………………………….035  222-991 Уговори са родитељима………………………………………………………..035   245-632 Стручни сарадници………………………………………………………………..035   224-569 Превентивно здравствена служба………………………………………..035   226-631 Кухиња…………………………………………………………………………………….035  223-206 Канцеларија ,,Пионир 1“………………………………………………………..035 81-00-569 Објекат: ,,Пионир 2“……………………………………………………………….035 81-000-53 Објекат: ,,Бамби“…………………………………………………………………….035  250-366 Објекат: ,,Сунце“……………………………………………………………………..035  250-366 Објекат: ,,Пивара“…………………………………………………………………..035  247-072 Објекат: ,,Пчелица“…………………………………………………………………035  223-171 Објекат: ,,Лептирић“……………………………………………………………….035  254-036

Сарадња са друштвеном средином

У оквиру сарадње са друштвеном средином деца предшколске установе ,,Пионир“ сваке године посећују многобројне установе и институције које се налазе у граду, а посећују их разне позоришне групе, деца из градских основних и музичке школе, студенти факултета који су у вртићу током целе године, реализујући праксу или изводећи активности. При извођењу угледних активности или радионица, […]

Сарадња са породицом

Циљ предшколског васпитања и образовања је целовит развој и васпитна функција породице. Принципи предшколског васпитања и образовања од којих полазимо су доступност, демократичност, отвореност, аутентичност и развојност – уважавање потреба деце и породице и грађење односа са породицом.  Сарадња са породицом се реализује кроз следеће облике: информативни, едукативни, саветодавни рад, учешће у реализацији васпитно—образовних задатака, […]

Радно време установе и распоред дневних активности

За пријем и испраћај деце у Установи  одређено  време је од 06  до 20 часова.Деца која су на целодневном боравку у Установи могу користити услуге вртића од 06-16 часова, док деца која бораве у поподневној смени могу бити у објекту ,,Пионир 1“ од 13 – 20 часова. Распоред дневних активности за децу јасленог узраста

Делатност предшколске установе

ОРГАНИЗАЦИОНА  И КАДРОВСКА СТРУКТУРА  ПУ „ПИОНИР“   Делатност предшколске Установе дефинисана је Општим основама предшколског програма, Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о предшкоплском васпитању и образовању. Предшколска установа обавља и делатност којом се обезбеђују:   боравак, васпитање и образовање деце од 6 месеци до поласка у школу; припремни предшколски програм за […]

Страна у изради

Страна у изради, добродошли за пар дана ! Срдачан поздрав ПУ Пионир