Исхрана деце и јеловник

ИСХРАНА  ДЕЦЕ  И НЕДЕЉНИ ЈЕЛОВНИК

У предшколској установи ,,Пионир“ исхрана деце је једна од најзначајнијих чинилаца за правилан раст и развој деце, унапређење и очување здравља деце, али и допуна могућих неправилности породичне исхране. Јеловник треба да задовољи основне принципе здраве исхране као што су рационална исхрана, оптимална количина хранљивих састојака, разноврсна и мешовита храна, која има пријатан изглед и укус, као и формирање здравих навика код деце.

У предшколској Установи јеловник се планира тако да задовољава дневне потребе деце за исхраном, али и све прописане нормативе који се тичу количине, квалитета и  исправности намирница.

 За одређени  број деце која имају прописани режим исхране припрема се посебно сваки оброк и дистрибуира до објеката у ком се деца налазе.

Храна се припрема у објекту ,,Пионир“, у ком се налази  централна кухиња, да би се одмах по припреми специјалним возилом дистрибуирала до свих градских објеката.

Исхрана се планира на основу Правилника о нормативима друштвене исхране деце у предшколским установама у времену у ком деца бораве у вртићу  и то тако да се све расположиве разноврсне сезонске намирнице могу шти боље искористити.

Правилник предвиђа да се у Установи обезбеђује 75%  дневних и енергетских потреба деце за храном из свих седам група намирница:

  • Житарице и производи од жита;
  • Месо, риба, јаја и њихови производи;
  • Млеко и млечни производи;
  • Масти и уља, као и производи на њиховој бази;
  • Поврће и производи од поврћа;
  • Воће и производи од воћа;
  • Шећер и шећерни концентрати.

Јеловник се планира за недељу дана ,а чине га три оброка: доручак, ручак и ужина. За децу која бораве  у Установи у поподневним часовима предвиђен је ручак, ужина и вечера. Оброци се сервирају у временским размацима од три или четири сата.

Доручак је оброк који треба да обезбеђује енергију за психофизичку кондицију деце па је важно да га чине намирнице које садрже доста скроба и других угљених  хидрата, као што су : хлеб, пециво, млеко, млeчни производи, шунка, јаја и др.

Ручак, као главни оброк у исхрани је разноврсан и састављен од различитих јела: супе или  чорбе (уколико главно јело није чорбасто) , главног јела ( месо и прилог), разних сезонских салата од поврћа и хлеб.

Ужина се састоји од разних колача, пецива, сезонског воћа, воћних сокова, компота од воћа, кекса и сл.

Завод за јавно здравље редовно врши здравствени надзор у централној кухињи. Такође се периодично врше и санитарне и ветеринарске инспекције. У току редовних контрола  узимају се узорци намирница и припремљених намирница који се после оброка остављају  у централној кухињи. Проверава се микробиолошка и физичко- хемијска исправност хране. Такође се контролише и хигијена радних површина кухиње, опреме за рад и судова у којима се дистрибуира храна узимањем брисева.  Посебно се анализирају и брисеви узети са апарата, опреме, радних површина, посуђа, прибора за рад у кухињи, руку и униформе запослених радника који су затечени у моменту контроле на пословима припреме и дистрибуције хране.

За децу млађег јасленог узраста израђује се посебан недељни јеловник. О планирању јеловника брине нутрициониста, сарадник за послове неге и превентивно-здравствене заштите, као и главна куварица.

Јеловник се налази у сваком објекту на паноима за родитеље и петком се поставља јеловник који се односи на оброке који ће бити планирани за наредну недељу. Централна кухиња налази се у објекту ,,Пионир“