Контакти

 

Директор…………………………………………………………………………………035   223-523

Секретар и правна служба……………………………………………………..035   226-630

Рачуноводство………………………………………………………………………..035   242-990

Благајна………………………………………………………………………………….035  222-991

Уговори са родитељима………………………………………………………..035   245-632

Стручни сарадници………………………………………………………………..035   224-569

Превентивно здравствена служба………………………………………..035   226-631

Кухиња…………………………………………………………………………………….035  223-206

Канцеларија ,,Пионир 1“………………………………………………………..035 81-00-569

Објекат: ,,Пионир 2“……………………………………………………………….035 81-000-53

Објекат: ,,Бамби“…………………………………………………………………….035  250-366

Објекат: ,,Сунце“……………………………………………………………………..035  250-366

Објекат: ,,Пивара“…………………………………………………………………..035  247-072

Објекат: ,,Пчелица“…………………………………………………………………035  223-171

Објекат: ,,Лептирић“……………………………………………………………….035  254-036