Опремљеност установе

ОПРЕМЉЕНОСТ УСТАНОВЕ

Предшколска установа располаже са осам објеката у граду и једним у селу  Глоговац. У главном објекту ,,Пионир“ , који се налази у ужем центру града , изграђена су три објекта за смештај деце али и за обављање других делатности. Тако се у објекту ,,Пионир1“ припрема храна и превози у друге објекте. Кухињски простор је величине око 200 квадрата, а у њему  се дневно  може припремити око 5000 оброка.

У објекту ,,Пионир 1“ налази се служба превентивно здравствене заштите, перионица, магацински простори, служба одржавања, као и канцеларија за склапање уговора и упис деце. У згради постоји зубна амбуланта, опремљена за потребе деце предшколског узраста у којој зубар ради два пута недељно.

У управној згради налази се правна и рачуноводствена служба.

Простор у ком бораве деца опремљен је адекватном дидактичком и техничком опремом која је неопходна за извођење квалитетног васпитно-образовног рада. Свака радна соба опремљена је намештајем, играчкама, дидактичким средствима, телевизорима, ЦД плејерима и др. Поред радних соба налазе санитарни чворови, док су у ходницима ормарићи за дечију обућу и одећу.

Дворишта око објеката су ограђена имају довољно простора за децу, зеленила, справа и реквизита за игру деце док бораве напољу.

У свим објектима, осим у објекту ,,Пивара“ , налазе се наменске просторије са опремом за извођење физичких активности, позоришних представа, приредби и сл.

Припремне предшколске групе налазе и у школама. Ту деца бораве 4 сата. У граду се користи простор у школама: ,,Милан Мијалковић“ и ,,Рада Миљковић“, док у селима предшколци бораве у школском простору посебно опремљеном за потребе деце или у учионицама у којима бораве ђаци.