Сарадња са друштвеном средином

У оквиру сарадње са друштвеном средином деца предшколске установе ,,Пионир“ сваке године посећују многобројне установе и институције које се налазе у граду, а посећују их разне позоришне групе, деца из градских основних и музичке школе, студенти факултета који су у вртићу током целе године, реализујући праксу или изводећи активности. При извођењу угледних активности или радионица, вртићи су пуни родитеља, који учествују у раду и помажу стручним радницима.

Посећују се:

 • Вртићи из региона и из других градова широм земље или иностранства.
 • Основне школе.
 • Педагошки факултет у Јагодини.
 • Школска управа Јагодина.
 • Завичајни музеј.
 • Здравствени центар- Интерресорна комисија, санитарни прегледи деце.
 • Библиотека.
 • Центар за социјални рад.
 • Полицијска управа.
 • Ватрогасни дом.
 • Центар за културу.
 • Црвени крст.
 • ЗОО врт, АКВА парк.
 • Музеј воштаних фигура.
 • Локалнe телевизијe.
 • Геронтолошки центар.

Деца вртића посећују:

 • пијацу,
 • занатске радње,
 • сеоско домаћинство,
 • градски парк,
 • фабрике,
 • предузећа,
 • Руско гробље,
 • Ђурђево брдо.

Стручни радници и сарадници организују за децу разна гостовања: дечјих песника, уметника, музичара, позоришних трупа, као и посете људи различитих занимања (лекари, хемичари, пекари, кројачи, фризери, обућари, полицајци, ватрогасци, музичари, лекари,  и др.).

Верски и државни празници обележавају се  у вртићу: Нова година, Божић,Свети Сава, 8. март, Васкрс  и др.

Манифестације које се спроводе у граду, намењене деци, подразумевају учешће деце која су у предшколској Установи:  Дечја недеља, Месец књиге, Недеља здравља уста и зуба, Дан планете Земље,  Дан здраве хране и др.

Организоване приредбе, прославе и манифестације које су већ постале традиционалне, укључују децу свих вртића и то поводом почетка радне године, прославе дечјих рођендана, Олимпијских играрија, Завршне приредбе поводом испраћаја предшколаца, маскенбал, Спортски дан и др.

Сарадња са основним школама

Посебна пажња посвећена је остваривању што комплексније и сврсисходије сарадње са основним школама. У том смислу организују се посете школама, присуство предшколаца школском часу, упознавање са учитељима, школским психолозима и педагозима, као и гостовање школске деце и учитеља у вртићу. Надлежне службе Установе, на крају и у току радне године на захтев стручних сарадника основних школа и чланова интерресорне комисије  проследиће  извештаје и досијее деце која су завршила припремни предшколски програм, ради бољег увида у психофозичке карактеристике и постигнућа деце која се тестирају за полазак  у школу. 

Кроз реалне сусрете омогућујемо ученицима седмих и осмих разреда основних школа да се у оквиру програма Професионалне орјентације упознају са занимањима која постоје у вртићу .

Манифестације: Олимпијске играрије

Завршна приредба предшколаца