Вртић Пивара

ПЛАН    РАДА  У ОБЈЕКТУ ,,ПИВАРА“

 

ГЛАВНИ  ВАСПИТАЧ  У  ОБЈЕКТУ  ЈЕ  РАДА  ПЕТРОВИЋ

Објекат „Пивара” радну 2018/2019 годину започеће са 4 васпитне и 2 јаслене групе, а што се тиче запослених,  у објекту ће бити  9 васпитача , 4 медицинске сестре-васпитача, једна сестра која обавља послове превентивно- здравствене заштите и 4 помоћнa радника. Главни васпитач ће кординирати радом васпитача који раде у школама: ,,Милан Мијалковић“ као иваспитачима из села Ланиште и Коларе.

Састанци са стручним радницима као и осталим запосленима планирани су као вид преноса информација и организација рада. Састанци ће бити организовани по потреби.

Сарадња са родитељима планирана је кроз свакодневне пријеме и испраћаје деце, кроз индивидуалне разговоре са главним васпитачем, васпитачем групе као и кроз родитељске састанке који ће се одржавати у зависности од актуелности и потреба у групи.Такође сарадња одвијаће се и кроз : радионице, излете, шетње и приредбе, као и при планирању активности где ће родитељи имати прилике да дају своје предлоге.

Сарадња са друштвеном средином одвијаће се кроз боравак студената Факултета Педагошких наука током целе године у својим редовним терминима. Деца ће учествовати у свим културним дешавањима, снимању ТВ емисија за локалну телевизију , учествоваће на приредбама и прославама. Планиране су и посете разним установама, предузећима, институцијама.  Планиране су и посете другим објектима,тако што ће деца нашег вртића ићи на дружење са децом вртића „Бамби” и „Сунце” а предшколска група обићи ће предшколску групу у школи „Милан Мијалковић”  Такође се очекује и узвраћање посета. Предшколци ће имати организоване посете школама : „Милан Мијалковић” и „Горан Остојић” присуствоваће часовима на којима ће упознати своје будуће учитељице.

Деца ће гледати позоришне представе које ће бити организоване у објекту, Културном центру али ће и старије групе са својим васпитачима организовати представе за своје млађе другаре.

Угледне активности биће планиране у договору са васпитачима из осталих објеката.

Кроз потребну документацију васпитачи ће водити евиденцију о свим активностима, а евидентираће и присуство стручне службе у објекту као и других сарадника.

АКТИВНОСТИ САДРЖАЈИ НОСИОЦИ

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ И МЕСТО

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1.Пријем

новоуписане деце;

2.Адаптација деце;

3.Родитељски састанак на нивоу објекта;

4.Планирање програмских садржаја

5.Договор у вези са  естетским уређењем;

5. Праћење развојних карактеристика деце;

1.Списак новоуписане деце на паноу сваке групе;

2.Упознавање деце са просторијама у вртићу;

3.Представљање,упознавање и усвајање правила у вртићу;

4.Социјализација деце кроз традиционалне игре и игре опуштања;

5 Упознавање родитеља са правилима рада у вртићу

Стручни радници,

деца и родитељи

Септембар 2018. „Пивара”
1.Дечија недеља;

2.Књига је мој најбољи друг  (обележавање месеца књиге);

3.Здрава храна сваког дана;

4. Праћење развојних карактеристика деце;

5.Снимање емисије ,,Мале питалице“

1.Активности по програму дечије недеље-маскенбал, креативне радионице са родитељима, бакама и декама;

2.Посета библиотеци,књижари;

3.Припрема здраве хране-посета пијаци;

4.Писање бележака о деци на основу снимка групе;

5.Учешће деце у ТВ снимању

Стручни радници, сара-дници, родитељи и деца Октобар 2018. „Пивара”

градска библиотека,

градска пијаца, центар града

1.Јесења разгледница (шетње)

2.Јесења ликовна радионица

3.Позоришне представе

1. Креативна радионица са родитељима „Боје јесени“;

2.Посета излетишту „Поток”;

3. Изложба дечијих радова

Стучни радници,

родитељи и деца

Новембар 2018. „Пивара”
1.Свака зима своје чари има;

2.Снимање новогодишњег програма;

3.Прослава нове године;

4.Новогодишње радионице;

5.Позоришне представе

1.Прва пахуља, зимске игре на снегу,зимска гардероба;

2.Припремање кореографиј за одабрану музичку нумеру; 3.Декорација простора у новогодишњем духу;

4.Креативна радионица са родитељима „Нова година куца нам пред вратима“;

5. Посета градском клизалишту;

Стручни радници,

родитељи и деца

Децембар 2018. „Пивара”
1.У сусрет Божићу;

2.Прослава славе Свети Сава;

3.Позоришне представе;

4.Посета скијалишту „Поток”

1.Верски обичаји уз присуство вероучитеља;

2.Прављење колача од теста-Светосавска приредба;

3.Санкање,клискање

Стручни радници, родитељи, деца и вероучитељ Јануар 2019. „Пивара” , скијалиште „Поток”
1.Мали генијалци;

2.Посета ватрогасном дому;

3.Зимовање

1.Играмо се водом,удишемо ваздух, учимо о струји и ватри;

2.Показне вежбе ватрогасаца и упознавање занимања;

3.Планирање и реализација активности на снегу

Стручни радници, родитељи и деца Фебруар 2019. „Пивара” , Ватрогасни дом
1.Обележавање 8. марта (гости маме и баке);

2.Долазак пролећа;

3.Припреме за приредбу предшколаца;

4.Родитељски састанак предшколаца у вези са приредбом;

5.Општи родитељски састанак;

6.Посете и шетње

1.Песме,честитке,приредба;

2.Естетско уређење објекта ;

3. „Пролеће нам стиже”;-опажање промена у природи

4.Обилазак музеја воштених фигура

Стручни радници, родитељи  и деца. Март 2019. „Пивара” ,

Музеј воштаних фигура

1.Направимо смехотрес;

2.Посета зоолошком врту;

3.Увелико за Ускрс се даје Шарено јаје;

4.Посета Полицијској управи;

5.Обележавање дана планете Земље

1.Постављање позоришне представе на нивоу објекта уз коришћење гињол лутки;

2.Упознајемо становнике зоо врта;

3.Васкршња радионица са родитељима „ У сусрет Васкрсу“ изложба декорације и јаја;

4.Упознавање правила у саобраћају;

5.Еко маскенбал

Стручни радници, родитељи и деца Април 2019. „Пивара” , просторије ПУ, центар града
1.Примењена уметност и ми;

2.Завршна приредба предшколаца;

3.Посета школи „Милан Мијалковић” и „Горан Остојић” (предшколци);

4.Мајска дружења

1.Цртање,сликање и осликавање;

2.Наступ предшколаца у хали;

3.Присуство школском часу и упознавање будућих учитеља;

4.Обилазак и дружење са децом других вртића

Стручни радници, родитељи и деца Мај 2019. „Пивара” , школе „Милан Мијалковићи „Горан Остојић”
1.Шта је на крају , шта све деца знају;

2.На таласима плавог мора;

3.Олимпијске играрије;

4.Позоришне представе

1.Шта сам све научио у вртићу,програм који се реализује у  договору васпитача и деце;

2.Израда пешчане плаже;

3.Учешће деце на олимпијским играријама на градском стадиону

Стручни радници, сарадници, родитељи и деца Јун 2019. „Пивара” – градски стадион
1.Рекреативни програм 1.Слободне игре и активности;

2.Такмичарске игре и полигони

Стручни радници и деца Јул и август 2019. „Пивара”