Вртић Сунце

Вртић ,,Сунце“

 

 

У објекту  ,,Сунце“ руководилац је васпитач Маја Динић

 

 

У објекту „Сунце“ који се налази у улици Кнеза Милоша бб. постоји 8 васпитних и 2 јаслене групе.

Број запослених је: 18 васпитача, 4 медицинске сестре-васпитача, 6 помоћних радника, 1 медицинска сестра која обавља послове превентивно-здравствене заштите. У васпитним групама налазе се двоје деце којима је потребна додатна подршка.

Састанци са стручним радницима као и осталим запосленима планирани су као вид преноса информација и организација рада.Састанци ће бити организовани по потреби.

Сарадња са родитељима планирана је кроз свакодневне пријеме и испраћаје деце, кроз индивидуалне разговоре са главним васпитачем ,васпитачем групе и стручним сарадницима.Планирана је и сарадња кроз укључивање родитеља у рад у групи кроз организацију општег и групног родитељског састанка, дан отворених врата ,гостовања, боравка родитеља у групи у случају теже адаптације детета. Кроз овакву планирану сарадњу родитељи ће добити прилику да учествују са својим предлозима,темама и идејама у васпитно-образовном раду.Такође се планирају излети, разне посете и радионице са родитељима.

Сарадња са друштвеном средином планирана је као саставни део реализације Годишњег плана рада у свим јасленним и васпитним групама као посете, гостовања и учешће у активностима које се реализују у вртићу.

У складу са овогодишњим распоредом васпитних група,планиране су многобројне заједничке активности и сарадња између средњих,старијих и предшколских група.

Након адаптације новоуписане деце планиран је Општи родитељски састанак у објекту уз присуство стручних сарадника,представника одређених категорија запослених ради што бољег упознавања и представљања Установе свим родитељима.

Као и до сада планирање активности које ће привући велику медијску пажњу(снимање за емисију „Мале питалице“,Угледна активност,снимање новогодишњег програма).

Посете школама планиране су и за ову радну годину. У мају месецу предшколци ће посетити школу : ,,Милан Мијалковић“. Наставиће се добра сарадња са ватрогасцима на чијем ограђеном травњаку свакодневно бораве деца вртића васпитнпг узраста.

У складу са овогодишњим распоредом васпитних група (2 васпитне групе имају децу 3 различита узраста), планиране су многобројне заједничке активности.

Као и до сада планиране су разне активности које ће привући велику медијску пажњу. Сарадња са медијима одвија се крроз учешће деце у снимању ТВ емисије ,, Мале питалице“ ,  новогодишњег програма , снимање угледних акттивности и иновативног рада са децом који ће се реализовати у објекту.

Наставља се сарадња са студентима и професорима Фаакултета педагошких наука кроз реализацију професионалне и континуиране праксе као и методичких активности.

Планирање активности које су иновативног карактера или  пример добре праксе, које се у објекту често спроводе.

Предлог пројекта у сарадњи са родитељима имаће назив: “Улепшајмо наше Сунце“.

Формираће се  Тим стручних радника који ће дати ново решење за изглед паноа за родитеље а садржаће сва потребна обавештења . Посебно место  биће одређено за промоцију права детета.

Планиране су и посете другим објектима кроз разне видове  дружења, зједничке игре или физичке активности. Такође се планира  и пријем деце из других градских и сеоских група, која ће гостовати у објекту.

Свако присуство стручне службе и свих стручних сарадника  и других сарадника у објекту биће евидентирано од стране главног васпитача и стручних радника.

Планиране су следеће активности:

АКТИВНОСТИ САДРЖАЈИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ И МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
-Адаптација новоуписане деце

-Састанак са свим стручним радницима у вези организације рада у овом месецу

-Организација родитељског састанка на нивоу објекта

-Списак новоуписане деце налази се на паноу сваке групе;

-Разговори  са родитељима новоуписане деце;

-Постизање договора са родитељима у вези са заузимањем   заједничког  става у току адаптације деце;

-Организација родитељског састанка (присуство стручних сарадника,особа које раде на превенттивној здравственој заштити, стручних радника и главног васпитача);

-Организација дана отворених врата за родитеље;

Медицинске сестре-васпитачи, васпитачи , стручни сарадници и главни васпитач Септембар 2018.

„Сунце“

-Организација Дечије недеље;

-Дан здраве хране;

-Месец књиге;

-Родитељски састанци у свим групама;

-Шетње и посете

-Формирање паноа о правима детета;

-Родитељ у групи-представљање занимања родитеља и дружење;

-Реализација родитељских састанака у сви групама;

-Пројекат са родитељима : “Улепшајмо наше Сунце“;

-Формирање библиотеке за децу у објекту , као и посета градској библиотеци;

-Шетње и посете објектима: „Пивара“ и „Бамби“ ;

-Посета објекту  „Бамби“;

-Посета Зоо-врту;

-Бон тон у вртићу ;

Медицинске сестре-васпитачи, васпитачи, деца,

главни васпитач,

медицинска сестра која обавља послове превентивне здравствене заштите и родитељи

Октобар 2018.

“Сунце“,

“Пионир“,

“Бамби“,

зоо-врт,

Градски трг, Градска библиотека

-Упознајемо јесен;

-Шетње и посете другим објектима;

-Примењена уметност и ми;

-Превентива-прање руку и спречавање болести;

-Сарадња са Ватрогасним домом

-Слике јесени у свим групама и ентеријеру вртића (хол);

-Сакупљање природног материјала;

-Посета  школи „Милан Мијалковић“и школској библиотеци;;

-Креативни кутак „Јесен“;

-Предавање и активност сестре која обавља   послове  превентививне здравствене заштите:-Научимо да правилно перемо руке и спречимо болести-;

-Дружење са ватрогасцима

Медицинске сестре-васпитачи, васпитачи,

главни васпитач, медицинска сестра која обавља послове превентивне заштите,

библиотекар и ватрогасци

Новембар

2018.

Вртић

“Сунце“,

библиотека,

школа „Милан Мијалковић“, Ватрогасни дом

-Новогодишња декорација објекта „Сунце“

-Снимање новогодишњег програма

-Радионица са родитељима

-Приредбе у васпитним групама

-Дружење јаслених и васпитних група

-Новогодишњи бал: ,,Дочекајмо Деда мраза“

-Новогодишње радионице са родитељима;

-Израда украса од необичних материјала и облика;

-Декорација соба и хола вртића;

-Израда поклона за мог најбољег друга

-Израда честитки и поклањање запосленима

Медицинске сестре-васпитачи,

васпитачи,

родитељи , ТВ екипа

Децембар 2018.

“Сунце“

 -Божићни празници

-Прослава Светог Саве

-Зимске радости

-Радионица са бакама-Дочекајмо Божић;

-Вероучитељ борави у васпитним и јасленим групама деце;

-Приредба предшколаца и деце која бораве у старијим групама;

-Прослава  Божића и учешће свих запослених у објекту;

-Израда светосавских колача;

-Свештеник борави у вртићу „Сунце“ и посета цркви ;

-Игре на снегу у дворишту вртића

Медицинске сестре-васпитачи, васпитачи,

вероучитељ,

свештеник,

баке, деца

Јануар 2019.

“Сунце“

Црква

-„Драги ватрогасци“

-У здравом телу…

-Посета Ватрогасном дому;

-Израда честитки за ватрогасце ;

-Приче  ватрогасаца : „Опасности у кући“

-Игре и физичке активности у сали вртућа(јаслене и васпитне групе)такмичења,полигони

Медицинске сестре-васпитачи,

васпитачи,

ватрогасци, деца

Фебруар 2019.

„Сунце“, Ватрогасни дом

-Обележавање 8.Марта;

-Маме и баке у вртићу;

-Дружење са старијим сестрама и браћом;

-Пролеће нам стиже;

-Мој кућни љубимац;

-Родитељски састананци предшколаца у вези са приредбом, као и

Општи род. састанак

-Посете и шетње

-Радионице са родитељима: ,,Маме и баке код нас у гостима“,

-Естетско уређење објекта: „Пролеће нам стиже“

-Сарадња са студентима

-Посета Ветеринарској станици

-Посета објекту „Пионир“ (игре у дворишту) ;

-Посета „Рода“ маркету (предшсколска група – „Како изгледа  бити продавац-купац) ;

-Одлазак у Завичајни музеј;

-Општи родитељски састанак (тема по избору и предлогу родитеља)

-Медицинске сестре,

васпитачи, деца,

родитељи,

студенти,

ветеринари ,

продавци,

кустос музеја

Март 2019..

„Сунце“

„Пионир“

Маркет „Рода“

Завичајни музеј,

Ветеринарска станица

-Направимо смехотрес;

-Живот на селу;

-Обележавање Дана планете Земље

-Постављање позоришне представе на нивоу целог објекта(коришћење гињол лутки – драмске радионице);

-Посета сеоском домаћинству (предшколска група);

-Еко радионице;

-Посета дворишту Ватрогасног дома-садимо цвеће

Медицинске сестре-васпитачи и сестре са ППЗ васпитачи, родитељи, деца

ватрогасци

Април 2019.

„Сунце“

Село,

Градски трг,

Ватрогасни дом

-Мајска дружења;

-Здрава храна ;

-Правила у саобраћају

-Завршна приредба предшколаца

-Пројекат предшколске групе у сарадњи са родитељима: -формирање фотогалерије под називом: „На почетку и на крају“

-Активности везане за здраву храну,  рано воће и поврће(све јаслене и васпитне групе)  ;

-Упознајемо татино занимање- рад у аауто перионици ;

-Посета Полицијској управи (предшколци);

-Посета стадиону и Аква парку ;

-Идемо на излет-

-Реализација приредбе предшколаца у хали спортова

Медицинске сестре-васпитачи,

васпитачи,

родитељи  и деца;

медицинска сестра која обавља послове превентивне здравствене заштите,

Радници полицијске управе

Мај 2018.

„Сунце“  ;

Перионица „Точак“  ;

Полицијска управа; Аква парк ;

Стадион  ; Објекат

„Бамби“  ,

Излетиште „Поток“,

Хала спортова

-У сусрет  лету -Испраћај предшколаца

-Приредба и дељење честитки које су израдила деца старијег и млађег узраста

-Игре водом и прање играчака; —Боравак деце  у Ватрогасном дому ( постављамо шаторе и кампујемо)

Медицинске сестре-васпитачи , васпитачи и ватрогасци Јун 2019.

„Сунце“

Ватрогсни дом