Радно време установе и распоред дневних активности

За пријем и испраћај деце у Установи  одређено  време је од 06  до 20 часова.

Деца која су на целодневном боравку у Установи могу користити услуге вртића од 06-16 часова, док деца која бораве у поподневној смени могу бити у објекту ,,Пионир 1“ од 13 - 20 часова.

Распоред дневних активности за децу јасленог узраста

Пријем деце уз игре које деца бирају је од 06.00 - 08.00 часова.

Припрема за доручак и доручак је од 08.00 - 08.30 часова.

Активности за децу и боравак напољу су од  09.00 - 10.45 часова.

Припрема за ручак и обедовање је од 10.45 - 11.45 часова.

Поподневни одмор је од 11.45 - 14.00 часова.

Ужина је од 14.00 - 14.30 часова.

Игре по избору деце и испраћај деце  је од 14.30 - 16.00 часова.

Дневни распоред за децу васпитног узраста

Пријем деце уз игре које деца бирају је од 06.00 - 08.00 часова.

Припрема за доручак и доручак је од 08.00 - 08.30 часова.

Усмерене активности су у периоду од 08.45 - 09.15 часова, за децу млађег узраста,  док се за децу средњег, старијег и предшколског узраста време извођења активности повећава, тако да предшколска деца свакодневно треба да реализују 5 васпитно-образовних области. Пожељан је и боравак напољу, који може да траје до 11.30 часова.

Припрема за ручак и обедовање је 11.30 - 12.00 часова.

Поподневни одмор је 12.00 - 14.00 часова.

Деца предшколског узраста која су у вртићу на целодневном боравку у то време имају слободне активности (попуњавање радних листова, ликовне активности, песме и игре уз музику, вежбе графомоторике, дидактичке игре, игре у сали за физичке активности, боравак напољу и сл.).

Ужина деце је од 14.00 – 14.30 часова.

Испраћај деце уз игре које сама бирају је од 14.30 – 16.00 часова.

Дневни распоред за децу предшколског узраста која бораве у вртићу или школи (4 сата)

Пријем деце и слободна игра по дечијем изборује од 08.00 - 08-30 часова.

Усмерене активности организују се  од 08.30 - 10.00 часова.

Припрема за ужину и ужина је од 10.00 - 10.30 часова.

Наставак обавезних активности је од 10.30 - 11.30 часова.

Слободне игре по избору деце и испраћај деце је од 11.30 - 12.00 часова.

 

Четворочасовни  припремни предшколски  програм

 

Редни број Место боравка деце Број група
1 ОШ ,,Рада Миљковић“              Јагодина 1 група
2 ОШ ,,Милан Мијалковић“        Јагодина 2 групе
3 Село  Мајур 1 група
4 Село Коларе 1 група
5 Село  Рибаре 2 групе
6 Село  Кончарево 1 група
7 Село  Ракитово 2 групе
8 Село  Кочино село 1 група
9 Село  Старо Ланиште 1 група
10 Село  Деоница 1 група
11 Село Бунар 1 група
12 Село  Драгоцвет 1 група
13 Село  Шуљковац 1 група
14 Село Дражмировац 1 група
15 Село  Међуреч 1 група
16 Село Глоговац 1 група
17 Село Дубока 1 група
18 Село  Багрдан 1 група
19 Село  Буковче 1 група
20 Село  Главинци 1 група
21 Село Колонија 1 група
22 Село Винорача 1 група
23 Насеље Трнава 1 група
24 Село Милошево 1 група
25 Село Ловци 1 група

Дневни распоред за децу предшколског узраста која бораве у поподневној смени (13.00 - 20.00 часова)

Пријем деце, припрема за ручак и обедовање је од 13.00 – 13.45 часова.

Поподневни одмор је од 14.00 – 16.00 часова.

Ужина је од 16.00 – 16.30 часова.

Усмерене и слободне активности су од 16.30 – 18.30 часова.

Вечера је од 18.30 – 19.00 часова.

Игре по избору деце и испраћај деце је од 19.00 – 20.00 часова.