Планови и извештаји

  1. Годишњи план за 2017-2018  можете погледати овде: Годишњи план рада Предшколске установе Пионир
  2. Извештај о раду за 2016- 21017: Извештај о раду Предшколске установе Пионир 2016-17
  3. Програм рада са децом прешколског узраста можете погледати овде: Програм предшколског васпитања и образовања
  4. О заштити  деце од насиља, злостављања и занемаривања погледајте овде: Програм заштите деце
  5. Ако Вас интересује развојни план од 2017 до 2022 користите овај линк: Предшколски развојни план 2017. – 2022.